FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Leading to Success!

User login

custom

Fresher Tester là khóa học dành cho các bạn chưa biết gì về kiểm thử phần mềm là gì hoặc chỉ mới tìm hiểu ở mức cơ bản.

Trong lớp này, chúng tôi cung cấp cho các bạn kiến thức và cách suy nghĩ của một Tester. Bên cạnh đó, các bạn được học nhiều kiến thức cơ bản hữu ích, cần thiết cho 1 Tester thực thụ. Kiến thức này là nền tảng cho các bạn sau này tìm hiểu chuyên sâu về testing.

Đối tượng tham gia:
Fresher phù hợp cho các bạn mới ra trường hoặc đang làm trái ngành muốn chuyển sang làm Tester như

  1. Sinh Viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp;

Are you looking for an internationally recognized certification in software testing?
Delivered by top experts in the testing industry in Vietnam, the TESTINGVN Training Center provides training programs which prepare for the ISTQB® certification exams.

Participants will be able to apply test strategies and control their own test activities using a test methodology that is globally recognized as the best practice. When becoming an ISTQB® certified software tester, you will have essential skills and knowledge needed to work as a testing professional.